Ви є тут

Аналізи та послуги

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
 
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сovid-19
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Ліпідний обмін та порушення апетиту
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.
Алергопакети побутові
Алергопакети харчові
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Наші дітки
Здорова шкіра та волосся
 
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Маніпуляції та послуги
 

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 250
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 250
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 100
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 70
116 Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) сьогодні 130
004 Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) сьогодні 160
148 Ретикулоцити сьогодні 70
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 45

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 75
260 Д-димер сьогодні 220
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 95
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 75
078 Фібриноген сьогодні 75
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 45
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 45
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 288

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 110
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 50
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 110
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 75
063 Креатинін в сечі сьогодні 75
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 130

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 90
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 320
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 160
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 120
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 500
380 Лактоферин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 380
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 280

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 75
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 75
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 75
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 130
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 75
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 75
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 75
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 150
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 75
157 Ліпаза сьогодні 130
032 Лужна фосфатаза сьогодні 75

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 50
012 Білірубін загальний сьогодні 75
013 Білірубін прямий сьогодні 75
020 Креатинін сьогодні 75
063 Креатинін в сечі сьогодні 75
028 Сечова кислота сьогодні 75
029 Сечовина сьогодні 75

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 75
014 Білок загальний сьогодні 75
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 130
123 Серомукоїди сьогодні 75
030 Тимолова проба сьогодні 75
171 Трансферин сьогодні 160

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 120
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 120
172 Лептин завтра 850
587 Мідь сьогодні 120
031 Тригліцериди сьогодні 75
035 Холестерин загальний сьогодні 75
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 80
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 100

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 75
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 75
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 130
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 500
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 50
062 Глікований гемоглобін сьогодні 210
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 75
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 75
064 Інсулін сьогодні 180
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 80
065 С-пептид сьогодні 190

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 75
152 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) сьогодні 75
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 135
018 Калій сьогодні 75
019 Кальцій сьогодні 75
271 Кальцій іонізований сьогодні 90
025 Магній сьогодні 75
587 Мідь сьогодні 120
027 Натрій сьогодні 75
033 Фосфор сьогодні 75
034 Хлор сьогодні 75
588 Цинк сьогодні 120

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 100
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 240
062 Глікований гемоглобін сьогодні 210
275 Гомоцистеїн сьогодні 360
260 Д-димер сьогодні 220
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP) сьогодні 360
124 Імуноглобулін A сьогодні 150
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200
125 Імуноглобулін G сьогодні 150
126 Імуноглобулін M сьогодні 150
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 130
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 380
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 100
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 100
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 180
171 Трансферин сьогодні 160
350 Тропонін І сьогодні 200
204 Церулоплазмін сьогодні 210

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 100
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 100
123 Серомукоїди сьогодні 75
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 100
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 180
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG завтра 690
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 430

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 120
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 120
275 Гомоцистеїн сьогодні 360
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 75
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 150
172 Лептин завтра 850
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 380
350 Тропонін І сьогодні 200

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 100
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP) сьогодні 360
632 Прокальцитонін сьогодні 500
123 Серомукоїди сьогодні 75
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 100
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 180

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 440
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 230
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 230

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 70
275 Гомоцистеїн сьогодні 360
017 Залізо сьогодні 75
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 130
587 Мідь сьогодні 120
148 Ретикулоцити сьогодні 70
171 Трансферин сьогодні 160
149 Феритин сьогодні 180
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 230
204 Церулоплазмін сьогодні 210
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 230

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 75
008 Альбумін сьогодні 75
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 170
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 430
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 75
012 Білірубін загальний сьогодні 75
013 Білірубін прямий сьогодні 75
014 Білок загальний сьогодні 75
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 75
017 Залізо сьогодні 75
032 Лужна фосфатаза сьогодні 75
030 Тимолова проба сьогодні 75
149 Феритин сьогодні 180
035 Холестерин загальний сьогодні 75
204 Церулоплазмін сьогодні 210

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG завтра 340
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 500
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 490
380 Лактоферин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 380
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG завтра 390
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 170
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 190
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 170
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 170
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 280

Маркери захворювань нирок

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 75
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) сьогодні 490
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 240
014 Білок загальний сьогодні 75
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 110
018 Калій сьогодні 75
019 Кальцій сьогодні 75
020 Креатинін сьогодні 75
063 Креатинін в сечі сьогодні 75
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 130
027 Натрій сьогодні 75
028 Сечова кислота сьогодні 75
029 Сечовина сьогодні 75
033 Фосфор сьогодні 75
034 Хлор сьогодні 75

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 440
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 310
019 Кальцій сьогодні 75
271 Кальцій іонізований сьогодні 90
025 Магній сьогодні 75
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 210
033 Фосфор сьогодні 75

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 370
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 180
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 180
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 310
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 210
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 180
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 160
044 Тироксин (Т4) сьогодні 160
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 160
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 160
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 160

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
160 Андростендіон сьогодні 310
291 Антимюллерів гормон (АМГ) сьогодні 950
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 200
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 180
841 Дигідротестостерон завтра 680
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 170
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 170
052 Прогестерон сьогодні 170
053 Пролактин сьогодні 170
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 230
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 170
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 170

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 170
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 170
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 220
057 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний сьогодні 170
360 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний сьогодні 200

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 310
164 Альдостерон сьогодні 420
160 Андростендіон сьогодні 310
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 180
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
060 Кортизол сьогодні 180
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 200

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 170
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 160
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 390
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 240
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 310
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) сьогодні 430
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 550
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 200
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 200
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 200
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 430
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 430
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 170
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 170
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 180
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 180
843 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко сьогодні 180

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 780
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 100
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) сьогодні 490
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 430
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 100
123 Серомукоїди сьогодні 75
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 100
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG завтра 690
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 430

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 150
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200
125 Імуноглобулін G сьогодні 150
126 Імуноглобулін M сьогодні 150
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 550

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 430
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 500
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 370
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 180
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 180
720 Гліадин, а/т IgG завтра 340
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG завтра 390

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель ALEX-тест (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 5900
953 Алергопанель FOX Food-тест (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 6900
628 Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Молоко коров'яче (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Борошно пшеничне (f4); Соєві боби (f14)) завтра 1900
639 Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) завтра 1900
640 Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Борошно пшеничне (f4); Борошно житнє (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) завтра 1900
641 Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок берези бородавчастої (t3); Суміш трав (gx); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Молоко коров'яче (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Борошно пшеничне (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) завтра 1900

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) завтра 450
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) завтра 300
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) завтра 450
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) завтра 300
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 170
d2 Кліщ Dermatophagoides farinae (d2) завтра 170
d1 Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 170
m6 Грибок Alternaria alternata (m6) завтра 170
m3 Грибок Aspergillus fumigatus (m3) завтра 170
m5 Грибок Candida albicans (m5) завтра 170
m2 Грибок Cladosporium herbarum (m2) завтра 170
m1 Грибок Penicillium notatum (m1) завтра 170
e1 Епідерміс кішки (епітелій) (e1) завтра 170
e3 Епідерміс коня (епітелій) (e3) завтра 170
e6 Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6) завтра 170
e2 Епідерміс собаки (епітелій) (e2) завтра 170
e83 Епідерміс собаки (шерсть) (e83) завтра 170
e78 Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78) завтра 170
e84 Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84) завтра 170

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
mf1 Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) завтра 300
mf2 Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) завтра 370
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) завтра 230
mf7 Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) завтра 370
mf3 Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) завтра 370
mf4 Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) завтра 300
f1 Яєчний білок (f1) завтра 170
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 170
f76 Альфа-лактальбумін (f76) завтра 170
f77 Бета-лактоглобулін (f77) завтра 170
f78 Казеїн (f78) завтра 170
f2 Молоко коров'яче (f2) завтра 170
f24 Креветка (f24) завтра 170
f41 Лосось (f41) завтра 170
f37 Мідія (f37) завтра 170
f35 Картопля (f35) завтра 170
f31 Морква (f31) завтра 170
f14 Соєві боби (f14) завтра 170
f25 Томати (f25) завтра 170
f33 Апельсин (f33) завтра 170
f92 Банан (f92) завтра 170
f259 Виноград (f259) завтра 170
f208 Лимон (f208) завтра 170
f34 Мандарин (f34) завтра 170
f95 Персик (f95) завтра 170
f44 Полуниця (f44) завтра 170
f49 Яблуко (f49) завтра 170
f11 Борошно гречане (f11) завтра 170
f5 Борошно житнє (f5) завтра 170
f8 Борошно кукурудзяне (f8) завтра 170
f4 Борошно пшеничне (f4) завтра 170
f6 Борошно ячмінне (f6) завтра 170
f79 Глютен (f79) завтра 170
f13 Арахіс (f13) завтра 170
f16 Горіх волоський (f16) завтра 170
f17 Фундук (f17) завтра 170
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 170
f93 Какао (f93) завтра 170
f247 Мед (f247) завтра 170

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сovid-19

Код Аналіз Термін Ціна
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген, якісно (скринінг) 1 год. 260
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 230
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 230
908 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgG, якісно завтра 250
911 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgM, якісно завтра 250
912 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т сумарні, кількісно сьогодні 300
913 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т IgG, кількісно сьогодні 300
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота). сьогодні/ завтра 460

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 170
092 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген, кількісно сьогодні 170
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг) сьогодні 150
096 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 170
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 250
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 170
093 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 170
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 170
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 800
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 950
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні завтра 190
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 180
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 860
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 1000
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 500

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 170
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 170
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 170
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 170
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 400
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 630
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 170
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 170
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 510
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 170
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 170
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 170
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 170
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (сеча, ліквор, біоптат, пуповинна кров) завтра 620
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 170
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 170
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 540
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції ‐ EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна‐Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) ‐ ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 600
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції ‐ EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна‐Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) ‐ ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 700

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерельоз (бактеріальний вагіноз) (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 390
514 Гарднерельоз (бактеріальний вагіноз) (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, кількісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 540
493 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 390
526 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540
490 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 390
530 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 540
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 390
699 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри, зразки сечі) завтра 540
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 390
696 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 540
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 120
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 170
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 150
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 390
531 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 170
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 450
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 600
497 Уреаплазма (Ureaplasma parvum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 350
498 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 390
601 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 170
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 170
499 Хламідія (Chlamydia trachomatis) ‐ ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки і кон’юнктиви очей; секрет передміхурової залози; зразки сечі) завтра 600
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 350
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 500
880 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1450

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 600
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 755
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 990
487 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 440
261 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 590
890 Вірус папіломи людини (HPV квант-15) ВКР (16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (51), ВКР (56), ВКР (68) та НКР (6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) завтра 850
879 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант‐21": ВКР (генотипи 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) та НКР (генотипи 6, 11, 44) ‐ ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1400

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 90
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 120
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 170
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 170
134 Лямблія (Giardia Lamblia Intestinalis), а/т IgG завтра 170
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 170
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 170
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 170
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 190
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 280
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 170
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 170
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 170

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 180
833 Борелія, IgM завтра 180
794 ВІЛ 1/2 (HIV), якісно (скринінг) сьогодні 230
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 430

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
139 Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 500
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
337 Бактеріологічне дослідження виділень з пупка з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 500
338 Бактеріологічне дослідження виділень з рани з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 500
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500
345 Бактеріологічне дослідження транссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 500

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 120
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 120
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 375
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 190
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 190
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 190
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 190
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 190
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 190
765 Цитологія пунктату Дугласового простору 3 дн. 190
767 Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) 3 дн. 280
769 Цитологія пунктату кист г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 420
768 Цитологія пунктату утворень г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 420
854 Цитологія зішкребу з уретри (не менше 5 скелець) 3 дн. 280
771 Цитологія змивів сечового міхура (не менше 5 скелець) 3 дн. 380
770 Цитологія пунктату простати (не менше 4 скелець) 3 дн. 300
448 Цитологія зішкребу/мазку глотки (не менше 2 скелець) 3 дн. 300
774 Цитологія клітин кишківника (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 300
772 Цитологія клітин стравоходу (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 300
773 Цитологія клітин шлунку (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 300
777 Цитологія клітин бронхів (при ендоскопії) 3 дн. 300
775 Цитологія клітин гортані (при ендоскопії) 3 дн. 300
778 Цитологія клітин легень (при ендоскопії) 3 дн. 300
776 Цитологія клітин трахеї (при ендоскопії) 3 дн. 300
780 Цитологія абдомінальної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 450
779 Цитологія плевральної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 450
781 Цитологія рідини з кист (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 450
782 Цитологія сечі (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 450
788 Цитологія відбитку шкіри 3 дн. 250
787 Цитологія зішкребу шкіри 3 дн. 250
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 120
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 120

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 780
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 490

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 288
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 1705.5
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 2083.5
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 1649

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 135
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 945
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 1444.5
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 202.5
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 405
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 486
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 135
390 Пакет "Метаболічний" (Білок загальний; Глюкоза; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин загальний; Інсулін; С-пептид) сьогодні 670.5
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1066.5

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в разовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 184.5
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 202.5
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 337.5
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 472.5
233 Пакет "Обстеження нирок 1" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 504
653 Пакет "Обстеження нирок 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 756
602 Пакет "Обстеження нирок 3" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 1008

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 135
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 405
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 607.5

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) завтра 657
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; Білірубін фракційно; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 859.5
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 301.5

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 135
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 202.5
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 229.5
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 256.5
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 360
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 589.5
669 Пакет "Моніторинг діабету 4" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD)) сьогодні 1039.5
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 333
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 418.5

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 904.5
394 Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; СРБ; Феритин) сьогодні 499.5
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1084.5
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 787.5
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 211.5

Ліпідний обмін та порушення апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 297
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 513
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 139.5

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 315
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 580.5
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) сьогодні 1255.5
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) сьогодні 1359
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 643.5
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) сьогодні 936
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 405
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І; Гомоцистеїн) сьогодні 1138.5

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 1012.5
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 324

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 450
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 432
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 432
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 450
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 594
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 594
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 612
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 756
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1377
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 756
954 Пакет "Тиреоїдний-мінімум" (ТТГ; Т4В) сьогодні 288
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; Тиреоглобулін; А-ТГ) сьогодні 612
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 927

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
417 Пакет "Гормональний - базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 459
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон) сьогодні 1620
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 756
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 1089
805 Пакет "Гормональний - чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 1107
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 299
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 612
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 612
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) сьогодні 1161
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (АМГ; Естрадіол; ФСГ) сьогодні 1161

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 378
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) сьогодні 459
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) сьогодні 504

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 306
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (Альфа-фетопротеїн (АФП); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер СА 125 (яйників); Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози); Онкомаркер СА 19-9 (ШКТ); Онкомаркер СА 72-4 (мультикарциномний); Раково-ембріональний антиген (РЕА)) сьогодні 1593
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 1017
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 1287
333 Пакет "Онкодіагностика яйників - індекс ROMA" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 675
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; РЕА) сьогодні 679.5
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1269
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 486
760 Пакет "Онкодіагностика товстого кишківника та прямої кишки" (СА 19-9; СА 242; РЕА) сьогодні 729
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 468
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - базово" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) сьогодні 1341

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 270
952 Пакет "Ревматологічний" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 337.5
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 684
422 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1098
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 135

Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.

Код Аналіз Термін Ціна
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1066.5

Алергопакети побутові

Код Аналіз Термін Ціна
519 Пакет "Епідерміс тварин - 7 алергенів" (Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Епідерміс собаки (шерсть) (e83); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84)) завтра 1071
517 Пакет "Грибки плісняви - 5 алергенів" (Грибок Alternaria alternata (m6); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Penicillium notatum (m1)) завтра 765
520 Пакет "Побутовий - 7 алергенів" (Алергени домашнього пилу (h1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1)) завтра 1071

Алергопакети харчові

Код Аналіз Термін Ціна
525 Пакет "Дитячий харчовий - 6 алергенів" (Борошно пшеничне (f4); Молоко коров'яче (f2); Соєві боби (f14); Томати (f25); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 918
578 Пакет "Яєчні та молокопродукти - 6 алергенів" (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 918
528 Пакет "Овочі - 4 алергени" (Картопля (f35); Морква (f31); Соєві боби (f14); Томати (f25)) завтра 612
533 Пакет "Фрукти цитрусові - 3 алергени" (Апельсин (f33); Лимон (f32); Мандарин (f34)) завтра 459
680 Пакет "Злаки - 6 алергенів" (Борошно гречане (f11); Борошно житнє (f5); Борошно кукурудзяне (f8); Борошно пшеничне (f4); Борошно ячмінне (f6); Глютен (f79)) завтра 918
384 Пакет "Продукти інші - 3 алергени" (Дріжджі пекарські (f45); Какао (f93); Мед (f247)) завтра 459

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) завтра 324
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) завтра 1818
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 500

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
938 Пакет "Герпесвірусні інфекції - HSV-1/HSV-2/CMV" (Вірус простого герпесу (HSV); Цитомегаловірус (CMV)) - ПЛР, якісно (кров, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 774
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 459
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, (кількісно)) завтра 1179
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 612
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 612
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1224
445 Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) завтра 2556

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 500
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 612
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 666
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1017
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 1368
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1017
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 720
265 Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 580
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1071
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1071
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1422
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 702
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 756
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 702

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) завтра 391.5
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1379
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 720

Здорова шкіра та волосся

Код Аналіз Термін Ціна
962 Пакет "Здорова шкіра" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Естрадіол (Е2); Тестостерон загальний (ТеЗ)) сьогодні 936
963 Пакет "Шкірні захворювання" (Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону; Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ); Глікований гемоглобін) сьогодні 1143
964 Пакет "Краса та здоров'я волосся" (Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою); Тиреотропний гормон (ТТГ); Трийодтиронін вільний (Т3В); Тироксин вільний (Т4В); 25-ОН вітамін D загальний; Тестостерон загальний (ТеЗ); Феритин; Цинк) сьогодні 1395

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
132 Забір біоматеріалу "вдома"   200
828 Забір крові в 1 пробірку   35
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень   35
898 Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19   45
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep   45
627 Видача результату аналізу на англійській мові (COVID-19)   0
960 Видача результату аналізу на англійській мові   100

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 12:00

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 12:00 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Дні виконання - виключно робочі

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;