Ви є тут

Що таке загальноклінічні дослідження?

27.11.2023

Загальноклінічні дослідження в сучасній медицині не лише використовуються для діагностики, але й є ключовим елементом стратегії збереження та поліпшення здоров'я. Їх важливість особливо проявляється напередодні або ранньому діагностуванні захворювань і проведенні профілактичних заходів.

Профілактичні дії важко переоцінити, оскільки вони виступають своєрідним "вікном" в організмі, де своєчасне втручання може продовжити багато років активного та здорового життя. Загальноклінічні дослідження надають можливість враховувати динаміку стану здоров'я та своєчасно реагувати на будь-які зміни, що дозволяє вживати ефективні заходи щодо профілактики та підтримки оптимального стану організму. Такий підхід також дозволяє індивідуалізувати лікування та сприяє взаємодії пацієнта із медичним персоналом для забезпечення здорового способу життя та запобігання розвитку хвороб.

Які є види загальних досліджень

 • Дослідження крові;
 • Дослідження гемостазу;
 • Дослідження сечі;
 • Дослідження калу.

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові є важливим методом дослідження, який надає інформацію про стан організму, вірність призначеного лікування і може допомогти встановити точний діагноз. 

▸ Складові загального клінічного аналізу крові: загальний клінічний аналіз - це комплексне лабораторне дослідження крові, під час якого визначаються кількість, параметри і співвідношення формених елементів крові, такі як лейкоцити, еритроцити і тромбоцити, а також вимірюються показники гемоглобіну і гематокриту.

Інформація, отримана з загального клінічного аналізу: завдяки загальному клінічному аналізу можна виявити різноманітні відхилення, такі як порушення кровотворення, гострі або хронічні запальні процеси, алергічні реакції та порушення реактивної відповіді організму.

Кількісне та якісне дослідження крові

Це два різні аспекти лабораторних аналізів, які надають інформацію про різні характеристики крові.

Кількісне дослідження крові: кількісне дослідження крові визначає кількість різних елементів крові, таких як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, гемоглобін, іноді різні підтипи лейкоцитів. Допомагає визначити кількість різних клітин та компонентів крові для оцінки стану здоров'я пацієнта.

Якісне дослідження крові: якісне дослідження крові звертає увагу на якість та властивості окремих елементів крові, таких як форма та структура клітин, властивості гемоглобіну тощо. Допомагає виявляти аномалії у структурі клітин, гемоглобіну, форми та структури елементів крові.

Обидва типи досліджень часто використовуються в сучасній медицині як частини комплексного аналізу здоров'я пацієнта. Кількісний та якісний аспекти взаємодоповнюють один одного, надаючи повну картину стану крові та організму загалом.

Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ):

Автоматизований аналіз крові з повною ручною лейкоформулою включає в себе детальний аналіз лейкоцитів, розподілення їх за видами (наприклад, лімфоцити, нейтрофіли, моноцити і т.д.),вручну лаборант підраховує формулу, тобто, паличноядерні, сегментоядерні, лімфоцити, моноцити, еозинофіли та базофіли. Всі інші показники видає аналізатор). Цей метод дозволяє отримати більш детальну інформацію про структуру лейкоцитів, що може бути важливим для точної діагностики різних захворювань, зокрема інфекцій або захворювань імунної системи.

ШОЕ в цьому випадку залишається незмінним - це метод вимірювання швидкості осідання еритроцитів, який допомагає виявити загальні аномалії в організмі. ШОЕ є скороченням від "швидкість осідання еритроцитів" і вимірюється у мм/год. Це дослідження визначає швидкість осідання червоних кров'яних тілець в пробі, що стоїть, яка може змінитися при наявності запалення в організмі. Підвищення ШОЕ може бути ознакою запалення або інших несприятливих станів в організмі, але саме за цим показником важко визначити конкретну причину. Поєднання з повною ручною лейкоформулою дозволяє забезпечити більш точну та докладну інтерпретацію результатів аналізу, особливо при виявленні порушень у лейкоцитах та швидкості осідання еритроцитів.

Загальний аналіз крові (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ

Автоматизований аналіз крові з неповною лейкоформулою використовує сучасні лабораторні апарати для швидкої оцінки основних показників крові, таких як еритроцити, гемоглобін, тромбоцити, та лейкоцити. Однак, для лейкоцитів може використовуватися автоматизований метод, який дає загальний показник без розподілу по різновидах лейкоцитів (неповна лейкоформула). Цей аналіз дозволяє швидко отримати загальну картину здоров'я крові, але не надає детальної інформації про конкретні типи лейкоцитів (білі кров'яні тільця), які можуть бути важливі при визначенні патологій або інфекцій.

Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ):

Загальний аналіз крові скорочений включає основні лабораторні параметри, такі як кількість еритроцитів, гемоглобін, кількість тромбоцитів, та загальний лейкоцитарний показник, але без подальшого розподілу лейкоцитів за їхніми видами (без лейкоформули) та без вимірювання швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Цей тип аналізу надає загальний результат на основні показників крові, таких як кількість кривих тілець, але не дозволяє отримати детальну інформацію про розподіл різних типів білих кров'яних тілець (лейкоцитів) та не виявляє специфічних змін у швидкості осідання еритроцитів.

Порівняння з іншими варіантами Загального аналізу крові:

З автоматизованим аналізом (з неповною лейкоформулою + ШОЕ):

 • Скорочений аналіз не надає детальної інформації про види лейкоцитів (білі кров'яні тільця), що може бути важливим при визначенні конкретних патологій чи інфекцій;
 • Відсутність ШОЕ в скороченому аналізі може ускладнити виявлення загальних запалень чи системних розладів.

З автоматизованим аналізом (з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ):

 • Автоматизований аналіз з повною ручною лейкоформулою дозволяє детально вивчити структуру лейкоцитів, що полегшує точну діагностику різних захворювань. Додавання ШОЕ дозволяє виявляти загальні стани запалення та інші порушення.

▸ Розширений аналіз крові відрізняється від загального аналізу тим, що включає лейкоцитарну формулу. Під час проведення цього дослідження аналізується стан формених елементів крові, їх клітин та співвідношення з рідкою частиною - плазмою.

У порівнянні з загальним аналізом крові, який є більш простим та економічним методом, розширений аналіз надає більше деталей. Зручні варіанти розширеного аналізу (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ та автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ) дозволяють проводити більш глибокий аналіз крові, особливо в ситуаціях, коли потрібна точна діагностика та детальна інформація для визначення стану здоров'я пацієнта.

Важливо зауважити, що ці варіанти дозволяють не лише провести аналіз, але й отримати більш повну картину для точної діагностики та подальшого лікування пацієнта.

Референтні значення показників форменних елементів у крові

Дослідження гемостазу

Дослідження гемостазу - представляє собою групу лабораторних тестів, спрямованих на оцінку функціонального стану системи згортання крові людини. Ці дослідження часто призначаються молодим парам, які планують народження дитини, а також особам, схильним до кровотеч або тромбозів. Система гемостазу призначена для підтримки крові у рідкому стані та запобігання втрати нею завдяки механізмам згортання. Основні компоненти цієї системи включають судинну стінку, тромбоцити та інші формені елементи крові, а також плазмові ферментні системи з їх складною нейрогуморальною регуляцією.

▸ Розрізняють два основних компоненти гемостазу: судинно-тромбоцитарний гемостаз і ферментативну коагуляцію.

Гемостаз - це важливий процес, що гарантує життєздатність організму. Завдяки гемостазу кров утримується у циркуляторному руслі, забезпечуючи необхідний обсяг та цілісність системи кровообігу. Цей процес допомагає зберегти нормальний кровообіг і забезпечує органи киснем і необхідними елементами.

Дослідження сечі

Дослідження сечі - Загальний аналіз сечі, так само, як і аналіз крові, є одним із перших етапів діагностики, який рекомендується для всіх, хто звертається до лікаря незалежно від характеру скарг на здоров'я.

Існує кілька видів аналізу сечі. Найпоширенішим серед них є загальний (клінічний) аналіз. Дослідження сечі є важливою та інформативною процедурою в клінічній практиці. Сеча представляє собою водний розчин електролітів і органічних речовин. Основний компонент сечі - це вода (92-99%), в якій розчинено тисячі різних компонентів, багато з яких досі не повністю охарактеризовані. Щоденно з організму виводиться приблизно 50-70 сухих речовин, з яких більшість складається із сечовини та хлористого натрію. Склад сечі значно коливається, навіть у здорових осіб.

Дослідження сечі проводиться як з метою діагностики, так і для контролю ефективності лікування. Загальний аналіз сечі включає визначення фізико-хімічних властивостей (прозорість, рН, відносна щільність), мікроскопію осаду та вивчення патологічних компонентів (білок, глюкоза, кетонові тіла, жовчні пігменти, кров).

Референтні значення показників мікроелементів у сечі

Копрограма дослідження

Дослідження калу, відоме як загальний аналіз калу або копрограма, представляє собою лабораторний тест, під час якого аналізуються фізичні і хімічні параметри калу. Це невід'ємний елемент діагностики захворювань травного тракту.

▸ Копрограма надає лікареві важливу інформацію, дозволяючи виявляти порушення функції органів травлення, включаючи шлунково-кишковий тракт, печінку, та підшлункову залозу. Також вона виявляє прискорене чи уповільнене просування їжі через систему травлення, а також допомагає виявляти запальні процеси в травному тракті і виявляти гельмінтів в кишечнику.

Існують три основні напрямки дослідження калу:

 • Загальний аналіз калу, який оцінює порушення в процесах травлення і виявляє ознаки запальних захворювань товстої і прямої кишки;
 • Дослідження калу на приховану кров, що допомагає виявити ранні ознаки виразкових процесів, поліпів і пухлин у шлунку або кишці;
 • Визначення мікробного складу калу, яке розкриває дисбактеріоз та може вказувати на захворювання кишечника та вплив антибіотиків чи інших ліків.

Загальний аналіз калу є ключовим показником для оцінки травлення та виявлення патологічних станів. Важливо зауважити, що цей аналіз, хоча і надає важливі вказівки, не завжди достатній для точної діагностики, і для цього можуть бути потрібні додаткові дослідження.

Референтні значення показників мікроелементів копрограми:

Консистенція та форма:

 • Загальний вигляд калу повинен бути щільним, оформленим, коричневого кольору, із нерізким каловим запахом;
 • Нормальна консистенція має вміст води приблизно 75%, водяниста консистенція (понад 85%) може свідчити про діарею.

Колір:

 • Колір калу залежить від наявності стеркобіліну, остаточного продукту обміну білірубіну. В нормі колір може змінюватися в залежності від харчового споживання.

Реакція:

 • Зазвичай реакція нейтральна або слабо лужна. Кисла або лужна реакція може бути пов'язана з активністю бактерій.

Кров та слиз:

 • Наявність крові в калі може вказувати на кровотечу у шлунково-кишковому тракті;
 • Збільшення кількості слизу може бути пов'язане із запальними процесами чи запорами.

Детрит та залишки неперетравленої їжі:

 • Детрит - це частинки перевареної їжі та зруйнованих бактеріальних клітин;
 • Залишки неперетравленої їжі вказують на недостатню продукцію шлункового соку та травних ферментів.

Жирні кислоти, лейкоцити, еритроцити:

 • Жирні кислоти можуть вказувати на порушення їх засвоєння в кишечнику;
 • Збільшена кількість лейкоцитів та еритроцитів може свідчити про запальні або кровоточиві стани.

Індивідуальні особливості дітей до року:

 • У дітей до року може бути виявлено білірубін, слиз, жири та поодинокі лейкоцити.

Переваги та важливість загальноклінічних досліджень:

 • Раннє виявлення захворювань. Забезпечують раннє виявлення патологій, коли лікування може бути ефективніше;
 • Моніторинг стану здоров'я. Регулярність досліджень дозволяє враховувати динаміку та своєчасно реагувати на зміни;
 • Превентивна медицина. Допомагають уникнути розвитку хвороб та підтримувати оптимальний стан організму;
 • Індивідуалізація лікування. Надають дані для індивідуального підходу до лікування;
 • Стеження за лікуванням. Використовуються для оцінки ефективності та коригування лікувальних планів;
 • Стимулювання здорового способу життя. Стимулюють пацієнтів приймати відповідальні рішення та підтримувати здоровий спосіб життя;
 • Попередження ускладнень. Допомагають уникнути ускладнень та реагувати на загрози для здоров'я.

Усі види загальних досліджень, такі як дослідження крові, гемостазу, сечі та калу, є невід'ємною частиною сучасної медицини. Ці лабораторні методи надають важливу інформацію про стан організму, його функціональність та можливі відхилення, які можуть служити попередженням або свідчити про наявність різних захворювань.

Отож, регулярні загальні дослідження стають критично важливим елементом активного підходу до підтримання здоров'я. Ці процедури дозволяють вчасно виявляти та уникати потенційних проблем, створюючи можливість для ефективного лікування та підтримки оптимального стану організму. Закликаємо всіх звертатися до лікаря для регулярних чекапів з метою збереження власного здоров'я та попередження розвитку захворювань.

Копрограма дослідження

Дослідження калу, відоме як загальний аналіз калу або копрограма, представляє собою лабораторний тест, під час якого аналізуються фізичні і хімічні параметри калу. Це невід'ємний елемент діагностики захворювань травного тракту.

Копрограма надає лікареві важливу інформацію, дозволяючи виявляти порушення функції органів травлення, включаючи шлунково-кишковий тракт, печінку, та підшлункову залозу. Також вона виявляє прискорене чи уповільнене просування їжі через систему травлення, а також допомагає виявляти запальні процеси в травному тракті і виявляти гельмінтів в кишечнику.

▸ Існують три основні напрямки дослідження калу:

 • Загальний аналіз калу, який оцінює порушення в процесах травлення і виявляє ознаки запальних захворювань товстої і прямої кишки;
 • Дослідження калу на приховану кров, що допомагає виявити ранні ознаки виразкових процесів, поліпів і пухлин у шлунку або кишці;
 • Визначення мікробного складу калу, яке розкриває дисбактеріоз та може вказувати на захворювання кишечника та вплив антибіотиків чи інших ліків.

Загальний аналіз калу є ключовим показником для оцінки травлення та виявлення патологічних станів. Важливо зауважити, що цей аналіз, хоча і надає важливі вказівки, не завжди достатній для точної діагностики, і для цього можуть бути потрібні додаткові дослідження.

Референтні значення показників мікроелементів копрограми:

 • Консистенція – щільна, оформлений кал, колір коричневий, запах каловий нерізкий;
 • Нормальна реакція – нейтральна або слабо-лужна;
 • Білірубін – відсутній;
 • Стеркобілін дає колір, тому він має бути присутнім;
 • М'язові волокна – відсутній чи невелика кількість;
 • Слиз в ідеалі відсутній;
 • Сполучна тканина, клітковина, що перетравлюється, еритроцити, крохмаль, кристали, йодофільна флора, слиз, грибки, мила, найпростіші, яйця глистів – відсутні;
 • У дітей до року може бути білірубін, слиз, жири та поодинокі лейкоцити.

Копрограма розшифровка

 • Консистенція/форма: визначається відсотковим вмістом у ньому води. Нормальним вважатиметься вміст води в калі 75%. Рідша консистенція, водяниста - до 85% і більше свідчить про діарею; 
 • Колір: нормальний колір калу обумовлений присутністю в ньому стеркобіліну - кінцевого продукту обміну білірубіну, що виділяється у кишечник із жовчю. Колір калу в нормі змінюється в залежності від складу їжі;
 • Реакція: кисла або лужна реакція в калі пов'язана з активізацією діяльності бактерій. Зазвичай реакція нейтральна або слабо лужна;
 • Кров; вона в калі з'являється при кровотечі в шлунково-кишковому тракті;
 • Слиз: при запальних процесах у кишечнику збільшується її кількість у калі. Також вона може з'являтися при запорах;
 • Детрит: це дрібні частинки перевареної їжі та зруйнованих бактеріальних клітин;
 • Залишки неперетравленої їжі: залишки їжі в калі можуть з'являтися при недостатній продукції шлункового соку та травних ферментів, при прискоренні перистальтики кишечника;
 • Жирні кислоти⁣⁣⁣⁣: поява жирних кислот у випорожненнях є ознакою порушення їх засвоєння в кишечнику, порушення відтоку жовчі;
 • Лейкоцити⁣⁣⁣⁣: велика кількість їх у калі свідчить про запальний процес у кишечнику;⁣⁣⁣⁣
 • Еритроцити⁣⁣⁣⁣: число еритроцитів у калі може підвищуватися в результаті кровотечі зі стінки товстого кишечника або прямої кишки.

Референтні значення показників мікроелементів копрограми:

Консистенція та форма:

 • Загальний вигляд калу повинен бути щільним, оформленим, коричневого кольору, із нерізким каловим запахом;
 • Нормальна консистенція має вміст води приблизно 75%, водяниста консистенція (понад 85%) може свідчити про діарею.

Колір:

 • Колір калу залежить від наявності стеркобіліну, остаточного продукту обміну білірубіну. В нормі колір може змінюватися в залежності від харчового споживання.

Реакція:

 • Зазвичай реакція нейтральна або слабо лужна. Кисла або лужна реакція може бути пов'язана з активністю бактерій.

Кров та слиз:

 • Наявність крові в калі може вказувати на кровотечу у шлунково-кишковому тракті;
 • Збільшення кількості слизу може бути пов'язане із запальними процесами чи запорами.

Детрит та залишки неперетравленої їжі:

 • Детрит - це частинки перевареної їжі та зруйнованих бактеріальних клітин;
 • Залишки неперетравленої їжі вказують на недостатню продукцію шлункового соку та травних ферментів.

Жирні кислоти, лейкоцити, еритроцити:

 • Жирні кислоти можуть вказувати на порушення їх засвоєння в кишечнику;
 • Збільшена кількість лейкоцитів та еритроцитів може свідчити про запальні або кровоточиві стани.

Індивідуальні особливості дітей до року:

 • У дітей до року може бути виявлено білірубін, слиз, жири та поодинокі лейкоцити.

Переваги та важливість загальноклінічних досліджень:

 • Раннє виявлення захворювань: забезпечують раннє виявлення патологій, коли лікування може бути ефективніше;
 • Моніторинг стану здоров'я: регулярність досліджень дозволяє враховувати динаміку та своєчасно реагувати на зміни;
 • Превентивна медицина: допомагають уникнути розвитку хвороб та підтримувати оптимальний стан організму:
 • Індивідуалізація лікування: надають дані для індивідуального підходу до лікування;
 • Стеження за лікуванням: використовуються для оцінки ефективності та коригування лікувальних планів;
 • Стимулювання здорового способу життя: стимулюють пацієнтів приймати відповідальні рішення та підтримувати здоровий спосіб життя;
 • Попередження ускладнень: допомагають уникнути ускладнень та реагувати на загрози для здоров'я.

Усі види загальних досліджень, такі як дослідження крові, гемостазу, сечі та калу, є невід'ємною частиною сучасної медицини. Ці лабораторні методи надають важливу інформацію про стан організму, його функціональність та можливі відхилення, які можуть служити попередженням або свідчити про наявність різних захворювань.

Дослідження крові дозволяє виявляи порушення кровотворення, запальні процеси та інші зміни, що є ключовим для ранньої діагностики та лікування захворювань. Дослідження гемостазу вказує на стан системи згортання крові, що особливо важливо при плануванні вагітності та у випадках схильності до кровотеч або тромбозів.Аналіз сечі та калу дозволяє виявляти порушення функцій нирок, шлунково-кишкового тракту та інших систем. Ці дослідження важливі для раннього виявлення хворіб, таких як захворювання сечового міхура, кишкові інфекції чи онкології.

Отож, регулярні загальні дослідження стають критично важливим елементом активного підходу до підтримання здоров'я. Ці процедури дозволяють вчасно виявляти та уникати потенційних проблем, створюючи можливість для ефективного лікування та підтримки оптимального стану організму. Закликаємо всіх звертатися до лікаря для регулярних чекапів з метою збереження власного здоров'я та попередження розвитку захворювань.
 


Детальна інформація та запис на аналізи у зручний для Вас час через контакт-центр:

+38 067 200 5457

+38 095 200 5457

+38 073 200 5457