Ви є тут

28 червня - Всесвітній день боротьби з гепатитом. Цікаво лікарю!

Серологічні маркери гепатиту B в лабораторній діагностиці

Етіологія гепатиту В 

Збудник гепатиту В - ДНК-вірус, відноситься до сімейства родини Hepadnaviridae. Геном ВГВ являє собою релаксувати є кільцевуою частково двухцепочечную молекулу дволанцюговою молекулою ДНК, що містить близько 3200 пар нуклеїнових основаній. Сучасна класифікація включає 8 генотипів вірусу гепатиту В: A, B, C, D, E, F, G, H. 
На території України переважає вірус генотипу D. Структура ВГВ - інфекційні частки Дейна - наведена на рис.

У Нуклеокапсиді серцевині ядерні ВГВ розташовані основні білки-антигени, що детермінують репликативную реплікативну активність ВГВ. Це внутрішній або серцевинний ядерний антиген HBcoreAg і близький до нього HBprecoreAg, або HBeAg. HBeAg являє собою конформационно  конформаційно змінений HBсоrеAg. 
HBcoreAg і HBeAg мають структурниму спорідненістюь і мають  та спільні епітопи. Встановлено, що HBeAg циркулює в крові інфікованих осіб, тоді як HBcoreAg виявляєтьсяють виключно в біоптатах печінки в ядрах гепатоцитів. Білок зовнішньої оболонки ВГВ є його поверхневим антигеном - HBsAg. Це складний антиген, що включає кілька антигенних детермінант, поєднання яких визначає субтип HBsAg. Десять субтиповів HBsAg: ауw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adr, adw2, adw4, adrq +, adrq-відносять до основних, а п'ять: awr, adrw, adyr і adywr - до більш рідкіснимх. 
Концентрація HBsAg в крові хворих варіює в дуже широкому діапазоні - від 0,01 нг/мл до 500 мкг/мл. Настільки високий вміст HBsAg практично наближається до концентрації власних сироваткових білків хворого. Слід зазначити, що тільки частина HBsAg, що утворюється при реплікації ВГВ, використовується для побудови нових вірусних частинок, основнеа ж його кількість надходить у кров інфікованих осіб у формі сферичних часток діаметром 22 нм і паличковидних форм довжиною до 200 нм. Кількість таких частинок в крові перевищує число інфекційних віріонів ВГВ в десятки і сотні тисяч разів.