Ви є тут

Аналізи та послуги

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
 
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
COVІD-19
 
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Захворювання органів дихання
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Ліпідний обмін та порушення апетиту
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Наші дітки
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
 

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 160
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 160
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 80
116 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) сьогодні 120
004 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) сьогодні 150
449 Осмотична резистентність еритроцитів сьогодні 55
148 Ретикулоцити сьогодні 55
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 35

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 50
151 Антитромбін ІІІ сьогодні 160
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
275 Гомоцистеїн сьогодні 280
260 Д-димер сьогодні 160
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 50
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 50
078 Фібриноген сьогодні 50
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 35
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 35
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 180

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 80
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 80
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 50
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 180
122 Глюкоза в сечі сьогодні 50
106 Кетони в сечі, напівкількісно сьогодні 40
063 Креатинін в сечі сьогодні 50
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 90

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 70
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 290
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 90
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 400
709 Кальпротектин в калі, кількісно сьогодні 800
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 50
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 50
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 50
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 70
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 50
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 50
021 Креатинкіназа сьогодні 50
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 120
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 50
157 Ліпаза сьогодні 80
032 Лужна фосфатаза сьогодні 50

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
012 Білірубін загальний сьогодні 50
013 Білірубін прямий сьогодні 50
106 Кетони в сечі, напівкількісно сьогодні 40
020 Креатинін сьогодні 50
063 Креатинін в сечі сьогодні 50
028 Сечова кислота сьогодні 50
029 Сечовина сьогодні 50

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 50
014 Білок загальний сьогодні 50
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 55
030 Тимолова проба сьогодні 50
171 Трансферин сьогодні 140

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 90
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 90
172 Лептин завтра 690
587 Мідь сьогодні 90
031 Тригліцериди сьогодні 50
035 Холестерин загальний сьогодні 50
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 60
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 60

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 50
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 50
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 70
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
062 Глікований гемоглобін сьогодні 160
122 Глюкоза в сечі сьогодні 50
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 50
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 50
064 Інсулін сьогодні 140
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 300
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 70
065 С-пептид сьогодні 150

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 50
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 70
018 Калій сьогодні 50
019 Кальцій сьогодні 50
271 Кальцій іонізований сьогодні 70
025 Магній сьогодні 50
587 Мідь сьогодні 90
027 Натрій сьогодні 50
033 Фосфор сьогодні 50
034 Хлор сьогодні 50
588 Цинк сьогодні 90

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 80
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 180
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 180
198 Гаптоглобін сьогодні 130
062 Глікований гемоглобін сьогодні 160
275 Гомоцистеїн сьогодні 280
260 Д-димер сьогодні 160
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 250
124 Імуноглобулін A сьогодні 120
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160
125 Імуноглобулін G сьогодні 120
126 Імуноглобулін M сьогодні 120
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 90
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 80
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
171 Трансферин сьогодні 140
350 Тропонін І сьогодні 150
204 Церулоплазмін сьогодні 140

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 80
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 80
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 590
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 590

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 90
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 90
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
275 Гомоцистеїн сьогодні 280
021 Креатинкіназа сьогодні 50
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 120
172 Лептин завтра 690
350 Тропонін І сьогодні 150
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
204 Церулоплазмін сьогодні 140

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 80
198 Гаптоглобін сьогодні 130
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 250
632 Прокальцитонін сьогодні 350
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
204 Церулоплазмін сьогодні 140

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 390
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 180
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 180

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
198 Гаптоглобін сьогодні 130
275 Гомоцистеїн сьогодні 280
961 Еритропоетин сьогодні 280
017 Залізо сьогодні 50
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 70
587 Мідь сьогодні 90
148 Ретикулоцити сьогодні 55
171 Трансферин сьогодні 140
149 Феритин сьогодні 140
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 180
204 Церулоплазмін сьогодні 140
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 180

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 50
008 Альбумін сьогодні 50
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 140
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 390
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 50
012 Білірубін загальний сьогодні 50
013 Білірубін прямий сьогодні 50
014 Білок загальний сьогодні 50
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 50
198 Гаптоглобін сьогодні 130
017 Залізо сьогодні 50
032 Лужна фосфатаза сьогодні 50
030 Тимолова проба сьогодні 50
149 Феритин сьогодні 140
035 Холестерин загальний сьогодні 50
204 Церулоплазмін сьогодні 140

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 390
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 400
709 Кальпротектин в калі, кількісно сьогодні 800
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 390
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 140
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест сьогодні 150
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 170
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 140
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 140
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 230

Маркери захворювань нирок

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 50
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 390
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 180
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 180
014 Білок загальний сьогодні 50
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 80
018 Калій сьогодні 50
019 Кальцій сьогодні 50
020 Креатинін сьогодні 50
063 Креатинін в сечі сьогодні 50
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 90
027 Натрій сьогодні 50
028 Сечова кислота сьогодні 50
029 Сечовина сьогодні 50
033 Фосфор сьогодні 50
034 Хлор сьогодні 50

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 390
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
019 Кальцій сьогодні 50
271 Кальцій іонізований сьогодні 70
025 Магній сьогодні 50
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 170
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
033 Фосфор сьогодні 50

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 320
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 170
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 140
044 Тироксин (Т4) сьогодні 140
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 140
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 140
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 140

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 320
160 Андростендіон сьогодні 250
291 Антимюллерів гормон (АМГ) сьогодні 790
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 160
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
841 Дегідротестостерон 5 дн. 590
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 140
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 140
3715 Макропролактин 4 дн. 750
052 Прогестерон сьогодні 140
053 Пролактин сьогодні 140
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 190
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 140
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 140

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 140
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 140
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 180
057 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 140
360 Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) сьогодні 160

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 320
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 250
164 Альдостерон сьогодні 320
160 Андростендіон сьогодні 250
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 300
060 Кортизол сьогодні 140
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 150

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 140
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 330
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 180
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 180
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 300
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE; маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) сьогодні 330
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 450
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 160
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 160
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 160
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 330
734 Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) сьогодні 330
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 330
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 140
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 140
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 140
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
149 Феритин сьогодні 140
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 500
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 80
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 390
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 390
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 80
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 590
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 590

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 120
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160
125 Імуноглобулін G сьогодні 120
126 Імуноглобулін M сьогодні 120
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 530

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 390
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 320
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 390
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 390
672 Фосфоліпіди, а/т IgG сьогодні 390

COVІD-19

Код Аналіз Термін Ціна
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - (швидкий тест).  сьогодні 250
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 250
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 250
912 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т сумарні, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 1-го тижня) сьогодні 350
913 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т IgG, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 2-3 тижня) сьогодні 350
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота).

 

* Термін виконання залежить від відділення:
- від 5 год: при здачі до 11:00 год. на відділенні по вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ результат буде доступним до 16:00;
- на наступний день: при здачі на інших відділеннях (або після 11:00 на Чорновола, 97).

5* – 24 год 450

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 140
092 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген сьогодні 140
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген - швидкий тест сьогодні 130
096 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 140
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 200
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 140
093 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 140
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 140
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 200
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 500
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні сьогодні 170
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні - швидкий тест сьогодні 160
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 200
371 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням по 1a, 1b, 2 та 3a/3b (кров) завтра 460
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 600
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 400

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
290 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG завтра 140
292 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgM завтра 140
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 140
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 140
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 140
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 140
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 150
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 190
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 140
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 140
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 150
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 140
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 140
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 140
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 140
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (сеча, ліквор, біоптат, пуповинна кров) завтра 140
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 140
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 140
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 140
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 200
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 390

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 140
493 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 140
490 Кандіда (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 140
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 140
119 Мікоплазма гомініс (M. hominis), а/т IgG завтра 140
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 140
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 90
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні сьогодні 140
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні - швидкий тест сьогодні 120
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 140
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 140
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 150
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 190
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 140
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 140
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 140
499 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки і кон’юнктиви очей; секрет передміхурової залози; зразки сечі) завтра 190
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 400
881 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 500
880 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
591 Мультипанель "Мікрофлора урогенітального тракту чоловіків - Андрофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Corynebacterium spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 140
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 160
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 480
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 540
890 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-15": ВКР (філогенетична група 16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (філогенетична група 18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (генотип 51), ВКР (генотип 56), ВКР (генотип 68) та НКР (філогенетична група 6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно з типуванням по генетично-споріднених (філогенетичних) групах (у/г зішкріб) завтра 560
879 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-21": ВКР (генотипи 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) та НКР (генотипи 6, 11, 44) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 140

Захворювання органів дихання

Код Аналіз Термін Ціна
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 250
675 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 290
676 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis), а/т IgM завтра 290
891 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis) - ПЛР, якісно (мазок зі слизових оболонок порожнини рота і ротоглотки) завтра 180

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 70
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 90
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 140
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 140
134 Лямблія (Giardia Lamblia Intestinalis), а/т IgG завтра 140
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 140
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 140
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 140
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест сьогодні 150
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 230
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 140
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 170
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 140
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 140

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 160
833 Борелія, IgM завтра 160
794 ВІЛ 1/2 (HIV) - швидкий тест сьогодні 200
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 200
351 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), а/т сумарні завтра 140

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
849 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на золотистий стафілокок 10 дн. 220
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
850 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок 10 дн. 220
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
474 Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 400

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 90
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 90
894 Мікроскопічне дослідженя секрету простати сьогодні 90
895 Назоцитограма сьогодні 120
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 380
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 150
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 150
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 150
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 150
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 150
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 150
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 90
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 90

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 500
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель ALEX-тест (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 4500
953 Алергопанель FOX Food-тест (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 5500
628 Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) завтра 1500
639 Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) завтра 1500
640 Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) завтра 1500
641 Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) завтра 1500

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) завтра 160
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибкова пл. Penicillium notatum (m1); Грибкова пл. Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пл. Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пл. Mucor racemosus (m4); Грибкова пл. Candida albicans (m5); Грибкова пл. Alternaria alternate (m6)) завтра 160
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибкова пл. Penicillium notatum (m1); Грибкова пл. Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пл. Candida albicans (m5); Грибкова пл. Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) завтра 160
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) завтра 160
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 130
d2 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) завтра 130
d1 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 130
m6 Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6) завтра 130
m3 Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3) завтра 130
m5 Грибкова пліснява Candida albicans (m5) завтра 130
m2 Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2) завтра 130
m1 Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1) завтра 130
e70 Гуска, пір'я (e70) завтра 130
e86 Качка, пір'я (e86) завтра 130
e3 Кінь, епітелій (e3) завтра 130
e1 Кішка, епітелій (e1) завтра 130
e6 Морська свинка, епітелій (e6) завтра 130
e2 Собака, епітелій (e2) завтра 130
e83 Собака, шерсть (e83) завтра 130
e84 Хом'як, епітелій (e84) завтра 130

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) завтра 140
mf1 Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) завтра 160
mf4 Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) завтра 160
mf5 Алергосуміш "Фрукти 2", 4 алергени без диференціації (Ківі (f84); Диня (f87); Банан (f92); Персик (f95); Ананас (f210)) завтра 160
mf2 Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) завтра 160
mf3 Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) завтра 160
mf7 Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) завтра 160
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 130
f78 Казеїн (f78) завтра 130
f2 Коров'яче молоко (f2) завтра 130
f83 Курка (f83) завтра 130
f26 Свинина (f26) завтра 130
f24 Креветка (f24) завтра 130
f41 Лосось (f41) завтра 130
f37 Мідія (f37) завтра 130
f205 Оселедець (f205) завтра 130
f206 Скумбрія (f206) завтра 130
f40 Тунець (f40) завтра 130
f35 Картопля (f35) завтра 130
f31 Морква (f31) завтра 130
f85 Селера (f85) завтра 130
f14 Соєві боби (f14) завтра 130
f25 Томати (f25) завтра 130
f210 Ананас (f210) завтра 130
f33 Апельсин (f33) завтра 130
f92 Банан (f92) завтра 130
f259 Виноград (f259) завтра 130
f94 Груша (f94) завтра 130
f84 Ківі (f84) завтра 130
f208 Лимон (f208) завтра 130
f34 Мандарин (f34) завтра 130
f95 Персик (f95) завтра 130
f44 Полуниця (f44) завтра 130
f49 Яблуко (f49) завтра 130
f7 Вівсяне борошно (f7) завтра 130
f79 Глютен (f79) завтра 130
f10 Кунжут (f10) завтра 130
f4 Пшеничне борошно (f4) завтра 130
f13 Арахіс (f13) завтра 130
f16 Волоський горіх (f16) завтра 130
f20 Мигдаль (f20) завтра 130
f17 Фундук (f17) завтра 130
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 130
f221 Кава (f221) завтра 130
f93 Какао (f93) завтра 130
f247 Мед (f247) завтра 130

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 180
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - швидкий тест; Гепатит С, а/т сумарні - швидкий тест; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - швидкий тест) сьогодні 1287
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - швидкий тест; Гепатит С, а/т сумарні - швидкий тест; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - швидкий тест) сьогодні 1539
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 1260

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 90
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 135
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 270
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 333
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 630
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 963

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 135
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 225
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 315
233 Пакет "Обстеження нирок" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 342
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в разовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 126

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
954 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий) сьогодні 90
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 270
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 405

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 180
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 576
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) сьогодні 702

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 90
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 135
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 171
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 270
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 315
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 189
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 279
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 450

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Залізо; Трансферин; Насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 729
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 621
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 171

Ліпідний обмін та порушення апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 99
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 198
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 360

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 243
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 432
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 459
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І; Гомоцистеїн) сьогодні 828
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 279

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 243
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 855

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 396
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 378
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 378
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 396
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 522
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 522
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 540
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 666
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1206
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 648
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; Тиреоглобулін; А-ТГ) сьогодні 540
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 810

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 504
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 504
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (АМГ; Естрадіол; ФСГ) сьогодні 963
417 Пакет "Гормональний базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 378
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон) сьогодні 1359
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 630
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 900
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 270
805 Пакет "Гормональний чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 918

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 306
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) сьогодні 378
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) сьогодні 414

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
333 Пакет "Індекс ROMA - онкодіагностика яйників" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 549
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 828
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 819
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 252
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 378

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 216
952 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 261
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 90

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) сьогодні 279
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) завтра 639
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 400

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 390
938 Пакет "Герпесвірусні інфекції - HSV-1/HSV-2/CMV" (Вірус простого герпесу (HSV); Цитомегаловірус (CMV)) - ПЛР, якісно (кров, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 261
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 504
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1008

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 400
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 252
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 378
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 504
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 378
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 261
957 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 342
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 387
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 387
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 513
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 252
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 261
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 252

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) сьогодні 306
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1071

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
132 Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   200
253 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 10 км)   300
254 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 20 км)   400
828 Забір крові в 1 пробірку   30
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень   30
898 Забір взірців для досліджень на COVID-19   40
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep   40
627 Переклад аналізу на англійську мову (COVID-19)   0
960 Переклад аналізу на англійську мову   60

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 1200

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 1200 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Дні виконання - виключно робочі

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;

"завтра" означає завтра до 23:59 год.